De omgeving voor nu en in de toekomst
Deze website is nog in ontwikkeling

Adviesontwerp schenkvrijstelling

TOEGEVOEGD ADVIESONDERWERP § Tijdelijke woningschenkvrijstelling van € 100.000.

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een schenkvrijstelling van:
€ 100.000, mits deze wordt aangewend voor de verwerving/verbetering van een eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld of aflossing van de restschuld. Hiervoor geldt geen leeftijdsgrens.

De reeds benutte reguliere woningschenkvrijstelling wordt op de € 100.000 geïmputeerd als beide schenkingen van de ouders afkomstig zijn.

Als in 2012 de schenkvrijstelling van afgerond € 26.000 is benut -omdat voor 2010 de toen geldende extra kindvrijstelling reeds was benut- wordt volgens ons de volledige vrijstelling van afgerond € 50.000 geïmputeerd.

Als een beroep wordt gedaan op deze extra schenkvrijstelling, is de reguliere woningschenkvrijstelling van art. 33 SW niet van toepassing als beide schenkingen van de ouders afkomstig zijn.

Als een derde € 100.000 schenkt, blijft imputatie van de reguliere woningschenk-vrijstelling achterwege.

De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen aan kinderen.
Ook vermogende tantes of niet-familieleden kunnen op basis van deze vrijstelling op fiscaal vriendelijke wijze van een deel van hun vermogen worden afgeholpen.

De extra woningschenkingvrijstelling is geregeld in het nieuwe art. 33a SW (Belastingplan 2014).

Uit: MFAS nieuwsbrief

Wist u dat...

Diverse onderwerpen

Contacten

Diverse links

Direct inzicht in uw persoonlijke situatie.
Klik hier.

© 2011 Roelands Financile Planning & Fiscale Advisering - © 2011 Mijn-eigen-website.nl